Projekttilstande

Word cloud INtegral-PL_tilstande_croppedAt nævne eksempler på tilstande i et projekt virker nok ret banalt, men det er overraskende så ofte folk ikke er bevidste om hvor de er i projektet. Jeg har ingen problemer med at udvikle i iterationer, og dermed både være i udvikling og drift på én gang – bare man er bevidst om det og har valgt en projektmetode, der passer til.

Eksempler på tilstande, et projekt kan være i – og det er kun eksempler:

  • “Før-projekt” (idégenerering – kan ofte med fordel gøres til sit eget projekt)
  • “Igangsættelse og scoping”, inklusiv valg af projektmetode
  • “Undervejs” eller “I gang”. Selve projektudførelsen, som – afhængig af metoden –  kan være en veksling mellem udvikling og idriftsættelse.
  • “Afslutning” – vi vurderer, at vi har nået vores mål, og at projektet er klar til afvikling.
  • “Evaluering” – udover at gøre det i forbindelse med “Afslutning” vil det ofte være en god idé at evaluere også efter nogle måneder, og måske igen efter et år eller flere år.

Jeg vil mene at de fleste projekter, uanset indhold og metode, kommer (bør komme) igennem ovenstående tilstande?