Intelligenser og Helhed

Det integrale perspektiv handler om at få så mange vinkler med som muligt, og at bidrage med så meget af een selv som muligt. Man tager ikke bare den formelle og rationelle del af sig med på arbejde, men hele mennesket. Intuition, følelser, logik, spiritualitet, kroppen, osv.

Det kræver jo først og fremmest, at den enkelte – individet – kender til de mange intelligenser. Samt hvordan vedkommende udtrykker dem i hverdagen. Det er som udgangspunkt ikke noget de fleste af os har lært i skolen, så derfor er det som regel noget vi har trænet i vores fritid – hvis vi altså overhovedet er bekendt med det.

Jeg vil her gennemgå de intelligenser som Ken Wilber i online-kurset Superhuman OS har nævnt som de vigtigste at udvikle for at udleve sit potentiale. Dertil kan komme yderligere andre, som er relevante i forhold til projektets indhold.

Jeg tror ikke det er absolut nødvendigt, at alle projektets interessenter eller endda alle projektdeltagere har et dybtgående kendskab til de mange intelligenser. Men jeg tror absolut det er nødvendigt, at alle de vigtigste interessenter gør. Dvs. projektejer / sponsor, projektleder, dem der sætter rammerne for projektet, og dem der tegner projektet i hverdagen. Der skal være en integral forståelse bag beslutningsprocesserne – hvor man handler ud fra tillid og overskud, frem for frygt og kontrol. Ellers vil de managementmetoder, man har lært i skolen, alt for nemt komme i vejen for at skabe bæredygtige, helhedsorienterede og menneskelige løsninger.

Essentielle intelligenser, som projektets beslutningstagere bør kende til i sig selv:

  • Kognitiv intelligens: Hvad er jeg bevidst om? Bevidstheden om hvad der ER lige nu – samt evnen til at tage mange perspektiver.
  • Intrapersonel intelligens (evnen til introspektion): Hvilken tilstand er jeg i lige nu? Evnen til at kigge indad, og rapportere klart, præcist og hudløst ærligt om hvad jeg ser, mærker, føler og tænker.
  • Interpersonel / følelsesmæssig intelligens: Hvad sanser og kommunikerer jeg? Evnen til at relatere socialt med andre. Dvs. at mærke indad såvel som udad – hvad sanser jeg i mig selv, hvad sanser jeg i den anden, og hvad sanser jeg i vores fælles felt. Og hvordan er min evne til at gå i dialog med den anden om det.
  • Kropslig / kinæstetisk intelligens: Hvordan skal jeg rent fysisk og energetisk gøre dette? Evnen til at læse min krops visdom, og være opmærksom på min krops (mine kroppes) forskellige tilstande og bevidstheder. At mærke og bruge min fysiske, subtile og causale krop. Krop-sind-ånd-bevidsthed. Læs evt. mere her.
  • Moralsk intelligens: Hvad skal jeg gøre, hvad er det rigtige at gøre? Evnen til at vurdere hvad der er universelt rigtigt at gøre for alle mennesker, og omsætte det til enhver handling i mit liv. Læs evt. mere her.
  • Spirituel intelligens: Hvad betyder mest for mig? Evnen til at vurdere hvad der betyder mest for mig: Hvad er mit højere formål, hvorfor er jeg her – og hvordan udvikler jeg mig bedst muligt, så jeg kan udleve mit formål. Læs evt. mere her.
  • Selv-identitet: Hvem er jeg? Evnen til at forstå hvem ”jeg” er – på alle planer. Hvordan udvikler jeg mig fra et relativt selv til et absolut selv?
  • Viljesmæssig intelligens (viljestyrke): Hvad er min motivation? Evnen til at sætte et mål og føre det ud i livet.

Udover at essentielle individer i projektet bør have en integral livspraksis, så de træner disse sider af sig selv – så vil det være vigtigt i den integrale projektledelse, at man også har ritualer eller rutiner i arbejdsprocesserne, der minder teamet om, at disse findes. Sådan at helhedsperspektivet og de mange intelligenser er noget, der hele tiden indgår i vores beslutningsprocesser og vores projektarbejde. Det burde være helt naturligt for os… men idet de fleste arbejdspladser i dag desværre ikke fungerer på den måde, vil det sikkert i lang tid være vigtigt at huske dem eksplicit, indtil de ligger på rygraden.