Hvem er du?

Hvordan har du mon fundet vej til denne side, og hvad driver dig? Var det en tilfældig søgning (hvilke ord?), var det en opfordring, eller noget helt tredje…

Når jeg her har beskrevet emnet integral projektledelse, har jeg nok forestillet mig, at du ved noget om projektledelse på forhånd. Det kan være du selv er eller har været projektleder. Det kan være du er styregruppemedlem eller på anden måde sætter rammer for projekter. Det kan også være du er programleder, og dermed sørger for koordinering af flere projekter, der bidrager til det samme overordnede mål. Udover noget erfaring har du måske også noget formel uddannelse om projektledelse, programledelse og / eller porteføljestyring? Måske er du certificeret i en eller flere af PRINCE2, IPMA, PMP, MSP osv.

Hvis du bare er en glad ny iværksætter, der gerne vil forandre verden, og håber at finde inspiration herinde, er du også meget velkommen! Men jeg vil bare advare dig om, at jeg nok har antaget at du ved noget om projektledelse på forhånd. Så jeg vil nok bruge forskellige projektledertermer, som interessentanalyse, risikoanalyse, business case o. lign. som jeg forventer du kender til – i det mindste at du ved hvad begreberne nogenlunde dækker over.

Hvis ikke, har jeg foreslået nogle kilder under Lær mere – og du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig. Du kan også læse en smule om nogle helt grundlæggende projektledertermer på min hjemmeside http://www.hartmannconsulting.dk/ .