Hvad er Integral Projektledelse?

Word cloud INtegral-PL_croppedIntegral projektledelse er ikke et fasttømret og anerkendt begreb. I virkeligheden eksisterer det nok ikke rigtigt endnu… men jeg vil gerne bidrage med at sætte det på dagsordenen, og udforske hvad det kan handle om.

Dette ønske udspringer af min fornemmelse af primært to ting:

  • Dels at der (ud fra min tyve-årige erfaring) MANGLER at blive dækket vigtige emner i projektledelsesbøgerne og kurserne.
  • Og dels at verden skriger på LØSNINGER, som er komplekse og skal tilgodese rigtigt mange behov – og det kan vi se er svært for os at løfte. Vi kan “sagtens” få ideerne, men det kniber gevaldigt med at få dem implementeret i praksis, især i større skala.

Begge punkterne kan “løses” ved at inddrage aspekter fra Integral teori & livspraksis. Hvis du ikke ved hvad det er, kan du se en kort opsummering her, eller søge på nettet. Jeg har også foreslået nogle bøger under Lær mere.

Hvis jeg skal forsøge at opsummere hvad integral projektledelse er for mig, vil det blive noget i retning af:

At manifestere en konkret løsning i et samarbejde, hvor man  – i både tilblivelsesprocessen og resultatet – tilgodeser følgende:

  • Individer, fællesskaber og systemer (“kvadranterne”, “udviklingsniveauerne” og “typerne”)
  • Kognitive, følelsesmæssige, etiske, kropslige, viljesmæssige og åndelige aspekter  (“intelligenserne”).

Og hvad betyder det så? Det vil jeg forsøge at uddybe rundt omkring på siden her!