At manifestere løsninger gennem samarbejde

Verden skriger på løsninger. Vi står over for massive udfordringer, herunder ressourcemæssige, sundhedsmæssige, miljømæssige og konfliktmæssige (se for eksempel Otto Scharmer’s otte akupunkturpunkter). Heldigvis har vi også masser af gode ideer at efterprøve og få implementeret i praksis.

Vejen fra idé til handling kan imidlertid være lang og snørklet – ikke mindst fordi verden af i dag er kompleks. Vi har brug for mange typer kompetencer for at skabe løsninger. Og typisk er det ikke muligt at finde alle disse kompetencer i ét menneske. Derudover er problemerne store nok til, at det kræver tværgående teams, store organisationer, og endda krævende samarbejder på tværs af nationer, for at løse dem. Det forklarer delvist, hvorfor løsningerne lader vente på sig. Selv når man har hørt om succesrige pilotprojekter eller teknologiske landvindinger, om det er inden for energiområdet, inden for uddannelse eller sundhed – så går der stadig mange år, før vi ser konkrete resultater i større skala ude i verden.

Min påstand er, at vi også har brug for at udvikle den måde, vi løser problemer på. Herunder den måde, vi leder projekter på. Vi bruger for meget tid på at angribe problemerne og projekterne på samme måde som vi har gjort de sidste 40 år, og det er simpelthen ikke effektivt nok. Mit mål med denne side er at give et bud på, hvordan begrebet projektledelse bør udvides, så det passer til den komplekse verden vi lever i i dag. Mit håb er, at folk vil inspireres til at afprøve metoden i praksis – og se hvad der virker, og hvad der ikke gør. Og derefter justere og tilføje og smide væk – og dele erfaringerne med os andre. Så vi med inspiration fra hinanden, og endda i samarbejde med hinanden, kan skabe en meget bedre måde at implementere løsninger på.

Dette er ikke en side for folk, der aldrig har deltaget i projekter før, eller aldrig før har hørt om projektledelse. Basisviden om projekter og projektledelse findes der mange gode bøger om – jeg har foreslået et par stykker under Lær mere, og en gennemgang af dette er ikke målet med denne side. Selv om jeg visse steder også vil gå ”back to basics”, i et forsøg på at simplificere og skabe overblik.

Især vil jeg dele mine erfaringer med projektledelse (af primært udviklingsprojekter) gennem tyve år – og sætte dem ind i en ”integral ramme”, inspireret af ”Teorien om al ting” og Ken Wilber. Måske dristigt har jeg valgt at kaldet metoden ”Integral Projektledelse”, selv om jeg på ingen måde vil påstå, at jeg sidder inde med den endelige sandhed om, hvad det begreb dækker over. Betragt gerne denne side som en praktikers erfaringer, og samtidigt et debatoplæg til videre forbedring. Et ambitiøst ønske om at inspirere nuværende projektejere, projektledere og iværksættere til at optimere processen med at implementere brugbare og bæredygtige løsninger – til gavn for organisationer, samfund og nationer. Lad os komme i gang!